Nawożenie zbóż

Pszenica ozima jest zbożem o dość dużych wymaganiach wodnych i reaguje spadkiem plonu w latach o mniejszej ilości opadów, szczególnie na glebach . Pszenżyto ozime jest zbożem o dość dużych wymaganiach wodnych i reaguje spadkiem plonu w latach o mniejszej ilości opadów, szczególnie na glebach . W nawożeniu zbóż ozimych podstawowy wpływ na plon ma pierwsza dawka azotu stosowana wiosną.

Od niej zależy przede wszystkim liczba . Jednakże należy wspomnieć, że wiosenne nawożenie azotem zbóż ozimych w trzech dawkach nie jest błędem agrotechnicznym. Zapewnić to może dobra zasobność gleby, jej odpowiedni odczyn i właściwe nawożenie. O nawożeniu zbóż ze specjalistą Markiem .

WIOSENNE NAWOŻENIE ZBÓŻ Nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem stosuje się przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Podstawowe zasady nawożenia zbóż ozimych wiosną. Pierwszą wiosenną dawkę azotu należy zastosować w momencie ruszenia wegetacji zbóż ozimych. Jest to szczególnie ważne na polach, . W praktyce, aby zapewnić roślinom odpowiednią strukturę i jakość ziarna, nawożenie zbóż azotem w zależności od warunków przeprowadza się w dwóch lub .