Obsada rzepaku na 1m2

Na glebach słabszych, ta obsada musi być wyższa. Z kolei tam, gdzie rzepak nie zdążył się odpowiednio . Poniższy schemat obrazuje prawidłową obsadę roślin rzepaku ozimego. Dla odmian mieszańcowych obsada ta waha się w zależności od odmiany od 40-50 . Siew rzepaku ozimego to jeden z najistotniejszych zabiegów agrotechnicznych. Obsada rzepaku zależy przede wszystkim od terminu siewu i . Liczba roślin, jaka pozostała po zimie, na jednostce powierzchni jest podstawowym kryterium służącym do oceny stanu przezimowania . Plony nasion rzepaku przy obsadzie pomiędzy 10–roślin na mbyły w. Słowa kluczowe: rzepak ozimy, obsada roślin, przezimowanie, plon nasion. Problemów podczas siewu rzepaku w 20roku było wiele.

Obsada na wiosnę powinna wahać się w zależności od sposobu siewu i . Jednakże o samym siewie punktowym rzepaku w szerokie rzędy (co cm) w prasie. Plonowanie i obsada rzepaku ozimego w zależności od gęstości siewu. Przed rozpoczęciem sezonu wiosennego warto sprawdzić stan upraw ozimych, w tym rzepaku.

Rzepak wymaga starannej uprawy gleby i siewu nasion w. Termin siewu rzepaku jest pierwszym i bardzo istotnym czynnikiem.

Obsada roślin jest ściśle skorelowana z późniejszym etapem budowania .