Ocena jakości żywności

Współdziałamy z podmiotami gospodarczymi w zakresie rozwijania wspólnych projektów badawczych mających na celu poprawę i stabilizację jakości środków . Program ćwiczeń dla studentów Dietetyki (II rok, lic.) Ćwiczenie I. Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów.

Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej. Wybrane aspekty oceny jakości produktów żywnościowych. Jakość produktów żywnościowych jest bardzo ważna dla konsumen- tów, gdyż wpływa na . Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności jest jednostką organizacyjną Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w .

Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena jakości żywności. Jednostka: Wydział Nauki o Żywności. Grupy: Punkty ECTS i inne: LUB 4. Jakość i właściwości surowców, półproduktów i produktów żywnościowych,; Metody analityczne w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności,; Analiza .