Ochrona częściowa roślin

Ochrona częściowa – jeden ze statusów ochronnych w ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Według Ustawy o ochronie przyrody oznacza ochronę . Lista stanowi zestawienie gatunków roślin objętych częściową ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie . Lista_gatunków_roślin_objętych_częściową_ochroną_w_P. KopiaLista stanowi zestawienie gatunków i rodzajów roślin dziko rosnących objętych częściową ochroną gatunkową w Polsce w latach 2012–2014.

Ochrona częściowa – ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczająca możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych . Wybrane rośliny pod ochroną częściową w kuj-pom. Oznacza to, że w stosunku do tych roślin i zwierząt wszystkie państwa Unii Europejskiej ponoszą . Według Ustawy o ochronie przyrody . Rozporządzenie Ministra Środowiska określa gatunki roślin objęte ochroną ścisłą i częściową, w tym gatunki, które mogą być pozyskiwane i sposoby ich . Zadania polegające na ochronie ostoi i stanowisk roślin lub grzybów albo ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt mogą być . Ochrona częściowa dotyczy przede wszystkim roślin. Chodzi tu o to, że zbiór tych roślin jest dozwolony ale tylko w określonych ilościach i .