Ochrona pszenicy jarej

Zasadniczy termin wysiewu pszenicy jarej przypada na trzecią dekadę. O ile w pszenicy ozimej dwa zabiegi chemicznej ochrony przeciwko . Pszenica jara jest zbożem o dużych wymaganiach wodnych i reaguje spadkiem plonu w latach o mniejszej ilości opadów, szczególnie na glebach lżejszych.

Potencjał plonowania pszenicy jarej jest niższy niż pszenicy ozimej, jednak wysokie walory jakościowe ziarna sprawiają, że gatunek ten należy . Spośród zbóż jarych to właśnie w uprawie pszenicy jarej paleta zapraw nasiennych jest najbardziej rozbudowana. Przystępując do ochrony chemicznej, zwracać należy uwagę na choroby, które. W pszenicy jarej zagrożenie porażenia przez śnieć cuchnącą .

Z tego powodu ziarno odmian pszenicy jarej posiada bardzo dobrą jakość. INTEGROWANA OCHRONA PSZENICY OZIMEJ I JAREJ. Wzrost pszenicy jarej jest początkowo powolny, co dodatkowo zwiększa jej wrażliwość na suszę. Wymagania termiczne pszenicy jarej są mniejsze niż jęczmienia. Pielęgnacja i ochrona zasiewów: Zwalczanie . Firma BASF do ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi poleca nowe fungicydy, o. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin.

Opryski w zbożach jarych można już rozpocząć w fazie 2-liści (np. herbicydem chwasty jedno- i dwuliściennych (tylko w pszenicy jarej). Ale czy pamiętali, jak ważna jest ochrona fungicydowa zbóż jarych już na tym. Optymalny termin siewu pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz . Korbas i Pruszyński 2008), w którym szczegółowo omówiono podstawy i zalecenia integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej.

W pszenicy jarej można wykonać podobne zabiegi w fazie tzw. Program ochrony zbóż jarych przed szkodnikami i chorobami grzybowymi, oraz. W takiej sytuacji stosuje się specjalne środki do ochrony pszenicy jarej. Z ochroną fungicydową pszenicy jarej planuję zmieścić się w dwóch zabiegach. Na zabieg Tzaplanowałem preparat Prosaro 2EC . Przeczytaj artykuły, które pomogą Ci zwalczyć chwasty w zbożach jarych.

Wszędzie słyszymy, że trzeba zwalczać chwasty w pszenicy. Spośród wszystkich zbóż pszenica ozima wymaga intensywnej ochrony. Choroby grzybowe mogą w pszenicy jarej spowodować znaczące obniżki plonów.