Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami

Szkodniki rzepaku i ich zwalczanie Na plon rzepaku wpływa wiele czynników. Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla . W tym czasie plantacje rzepaku narażone są na wiele zagrożeń ze strony chwastów, chorób i szkodników.

Rzepak ozimy atakują różne gatunki . Groźnym szkodnikiem rzepaku ozimego jest chowacz brukwiaczek. To bardzo ważny moment w ochronie rzepaku przed słodyszkiem. O czym należy pamiętać, żeby skutecznie zwalczyć tego szkodnika i zachować.

Rzepak ozimy podatny jest bardzo podatny na zgniliznę twardzikową, . Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Marek Korbas, Adam Paradowski. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami,. Największe zagrożenie dla rzepaku ozimego wiosną stanowią chowacze łodygowe tj.

Rzepak ataku- je kilkanaście gatunków szkodników, które mogą powodować straty w . Ochrona rzepaku przed szkodnikami. Rzepak jest w Polsce i w wielu państwach Europy najważniejszą rośliną oleistą. Spośród roślin rolniczych rzepak jest .

Rzepak (zarówno ozimy jak i jary) atakowany jest przez około gatunków szkodników. Bardzo istotnym elementem ochrony rzepaku przed szkodnikami jest .