Odchwaszczanie kukurydzy

Z terminu przedwschodowego odchwaszczania kukurydzy można przejść gładko do zabiegów nalistnych. Podstawową cech ą zabiegów doglebowych jest ich krótki okres stosowania. Bez względu na uprawę, najczęściej środki zalecane są do trzech .

Najważniejszym parametrem przy wyborze herbicydu jest selektywność dla rośliny uprawnej oraz skuteczność . Powschodowe odchwaszczanie kukurydzy to skuteczny sposób na pozbycie się chwastów i realne powiększenie przyszłych plonów. Tej wiosny można obserwować plantacje ze wschodzącymi roślinami kukurydzy, jak i te dopiero siane. Różnica w rozwoju na poszczególnych .

Brak rotacji herbicydów w odchwaszczaniu kukurydzy prowadzi do wyselekcjonowania się ściśle określonych gatunków chwastów, a niekiedy . Dlaczego należy prowadzić odchwaszczanie kukurydzy? Uprawiana jest ona w rzadkim rozstawie roślin. Nowy herbicyd w odchwaszczaniu kukurydzy : Komisja Europejska w trosce o nasze zdrowie wycofała całkowicie z krajów Unii jedną z najstarszych substancji . Celem ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem powinno być wyeliminowanie konkurencji chwastów w okresie od wschodów tej rośliny do wytworzenia . Od kilku lat w terminie siewu kukurydzy gleba jest przesuszona.

Plantatorzy muszą podejmować błyskawiczne decyzje.