Odmiany żyta ozimego

Lista Odmian Zalecanych przychodzi z pomocą przy wyborze odmian żyta. Wybór odmiany żyta ozimego najlepiej jest oprzeć o Listy Odmian Zalecanych. Na Liście Odmian Zalecanych żyta ozimego do uprawy w tym roku znajduje się odmian, w tym odmian mieszańcowych (heterozyjnych).

Proszę wybrać co najmniej i maksymalnie odmian do porównania. Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć Porównaj. Nasiona odmian Danko są dostępne w . Porównanie plonowania odmian populacyjnych i.

Największą popularnością cieszą się jego odmiany populacyjne, udział odmian . Dopiero były żniwa, a już czas myśleć o siewach zbóż ozimych. Wielu rolników zastanawia się nie tylko nad tym jak przygotować dobrze glebę, . DAŃKOWSKIE DIMANET charakteryzuje wysoka plenność. Tę populacyjną odmianę żyta ozimego charakteryzuje doskonała jakość ziarna.

DAŃKOWSKIE RUBIN jest doskonałym produktem o wysokim plonowaniu. Odmiana wyróżnia się plonem o skróconym źdźble, który wyjątkowo dobrze się . W roku 20do Krajowego rejestru wpisano osiem nowych odmian żyta ozimego, dwie populacyjne – Dańkowskie Granat i Poznańskie oraz . Antonińskie i Dańkowskie Rubin oraz trzy mieszańcowe – SU Satellit, SU .

Strona z – Odmiany żyta – napisany w Żyto: Witam wszystkich czy ktoś już siał żyto ozime odmiany Caroass. Chętni na uprawę muszą zdecydować na jakie odmiany żyta postawić. Jakie zalety ma mieszańcowe a jakie żyto populacyjne? Krajowy rejestr odmian zawiera odmian żyta ozimego, z których od- mian przeznaczone są do uprawy na ziarno, a jedna na cele zielonkowe (PASTAR).

Tur to odmiana charakteryzująca się bardzo wysoką zdrowotnością. Blisko odmian żyta ozimego znajduje się w Krajowym Rejestrze, prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin . Opracowano wyniki z doświadczeń Porejestrowego Doświad- czalnictwa . Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Plonowanie odmian żyta ozimego uprawianych. Krajowy rejestr w bieżącym roku zawiera: odmiany pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego ,pszenżyta ozimego oraz odmian żyta .