Odwodnienie działki

Grząska działka i kałuże wokół domu po każdej ulewie to nie tylko kłopoty komunikacyjne, ale również niebezpieczeństwo zawilgacania ścian . Zaproponowałam więc odwodnienie całej działki, rozluźnienie podłoża piaskiem oraz posadzenie bardziej szlachetnych roślin na podwyższeniu terenu, . Woda deszczowa z działki musi być skutecznie odprowadzana.

Odwodnienie przydaje się tam, gdzie większość powierzchni została . Ale na działce, na której jest grunt nieprzepuszczalny – glina lub ił – a także na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych odwodnienie jest niezbędne. Równie ważne jak odwodnienie gruntu, jest zagospodarowanie wód deszczowych. Wody te, zebrane z dachów budynków i powierzchni działki, mogą być .

Czy jest jakiś sposób, aby temu zapobiec, lub odwodnić ten teren? Zwykle, zamiast wywieźć ją poza obręb działki, rozrzuca się ją po działce. Tel : 646Wykonanie drenażu.

Czasem, aby zapewnić poprawne odwodnienie działki, konieczna będzie inwestycja w drenaż. Drenaż jest systemem stosowanym przy odwodnieniu powierzchni działki (tzw. drenaż melioracyjny), jak też do obniżenia poziomu wód gruntowych przy .