Okres ochronny na wycinkę drzew

Z zewsząd docierają do nas informacje o kolejnych wycinkach, często na . Od marca teoretycznie obowiązuje okres ochronny ptaków. Próbuję więc ustalić, czy w praktyce może to uratować drzewa przed wycinką.

Za wycinkę drzew bez zezwolenia można słono zapłacić. Właśnie ruszył okres lęgowy ptaków, a to oznacza, że każdy, kto chce wyciąć drzewo, . WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW a OKRES LĘGOWY PTAKÓW. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra .

Ochrona przyrody Ochrona zadrzewień Usuwanie drzew i krzewów a ochrona gatunkowa ptaków i innych zwierząt . Z dniem marca zaczął się okres lęgowy ptaków i wycinanie drzew w większości przypadków jest niezgodne z prawem. W związku z tym w większości zabronione jest samodzielne wycinanie drzew, . Usunięcie drzewa, które stanowi siedlisko ptaków może skutkować. Od marca obowiązuje okres ochronny ptaków, a to oznacza, .