Oprysk na kukurydze przedwschodowo

Bez względu na uprawę, najczęściej środki zalecane są do trzech dni po siewie. W kukurydzy okres ten jest nieznacznie dłuższy i obejmuje . W uprawie kukurydzy, aby osiągnąć możliwie najwyższy plon trzeba zwalczać chwasty.

Dlatego warto jak najwcześniej wykonać oprysk przed wschodami . Na dwuliścienne i chwastnicę jednostronną. Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed. DOBÓR HERBICYDÓW DO PRZEDWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW .

Bardziej narażona na zachwaszczenie jest kukurydza uprawiana w. Należy używać do oprysków opryskiwaczy posiadających ważny atest . Wykonanie oprysku nie wymaga takiej precyzji, jaka niezbędna jest do zastosowania herbicydów nieselektywnych przedwschodowo. Dziś skupimy się na przedwschodowym odchwaszczaniu kukurydzy. Kukurydza jest rośliną wysiewaną w szerokie międzyrzędzia a okres ich zwierania jest stosunkowo długi. Dlatego tak ważnym czynnikiem jest . Opryski: Guardian CompleteMix 664SE w dawce 30l na hektar.

Strona z 1- Ochrona kukurydzy – napisany w Kukurydza: Ze mocznik. Kup ADENGO 3SC 5L na chwasty w kukurydzy na Allegro – Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.

Film przedstawia oprysk na kukurydze środkiem chwastobójczym. Zabieg opóźniony o kilka tygodni z. Od szeregu lat podstawą ochrony kukurydzy była Atrazyna. Herbicyd przeznaczony do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i . Jest środkiem selektywnym o działaniu systemicznym w formie granul do sporządzania . Termin stosowania: Zabieg można wykonać po siewie kukurydzy przed jej wschodami. Termin stosowania: Środek stosować w fazie 4-liści kukurydzy, gdy: .