Ph gleby

Przejdź do sekcji Skala pH – Skalę pH wprowadził do użycia w 19r. Søren Sørensen w celu uproszczenia i ułatwienia obliczeń. KopiaPodobneNiektóre rośliny wolą gleby zasadowe, czyli wapienne (pH 0-0), jednak rośliny takie są z reguły tolerancyjne i dobrze rosną również na glebach o pH 0-0.

Sprawdzenie odczynu gleby (czyli pH) nie jest trudne. Przeczytaj jak pobrac próbke gleby do badania i czym zbadać odczyn gleby – przyrządy do badania . Wielu ogrodników bagatelizuje potrzebę dokładnego określenia odczynu gleby, a jak się okazuje, jest to niezwykle ważna kwestia. Odczyn pH ziemi wskazuje, czy gleba jest zasadowa czy kwaśna. Warto sprawdzić odczyn gleby i w razie konieczności zmienić jej pH, zanim posadzimy rośliny. Odczyn pH charakteryzuje stosunek stężenia jonów wodorotlenkowych OH- do jonów wodorowych H+.

Od jego wartości zależy czy gleba ma odczyn kwaśny . Kwaśna gleba nie sprzyja roślinom. Ze zmniejszającym się pH, spada przyswajalność składników pokarmowych. Odczyn gleby to ważna sprawa, jednak zbyt często bagatelizowana przez ogrodników.

Dzięki odpowiedniemu pH gleby nasze rośliny będą nie . Odczyn gleby ma dla rośliny duże znaczenie, ponieważ wiele roślin nie znosi gleby. Gleby kwaśne wykazują pH od do gleby zasadowe od do 10.