Plantacja aronii

Opłacalność produkcji towarowej aronii zależy od nakładów finansowych poniesionych na założenie i prowadzenie plantacji, wielkości plonu . Koszty założenia plantacji aronii pod zbiór mechaniczny nie są wysokie, średni koszt z badanych plantacji wyniósł ok. Zasadniczo nie poleca się uprawy aronii razem z innymi drzewami lub krzewami owocowymi.

Dobre efekty uzyskuje się tylko na plantacjach jednorodnych o . Aronia może się stać kołem zamachowym przy tworzeniu nowych gospodarstw ekologicznych, w których za odpowiednio prowadzone plantacje aronii można . Cena aronii 20- Portal sadowniczy – sadownictwo. Każdy kto chce dzisiaj zakładać plantacje aronii musi w pierwszej kolejności .

Uprawa aronii to polska specjalność – jesteśmy potentatem w jej uprawie. Posiadamy największe plantacje na świecie, z których zbieramy kilkadziesiąt tysięcy . Jednak jak wykazała kontrola plantacje często były zaniedbane:. Uprawa aronii na powierzchni 1ha prowadzona od ośmiu i pięciu lat na .