Plon kukurydzy na kiszonkę

Cena kukurydzy na kiszonkę waha się w szerokich granicach. Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak. Koszty całkowite produkcji dt zł.

KUKURYDZA NA KISZONKĘ wrzesień 20r. Jak dokonać prawidłowego zbioru kukurydzy na kiszonkę radzi Zdzisław. Zbyt wczesny zbiór obniża nie tylko plon zielonki, ale i wartoćć . Przychód gospodarstwa „Rolfarm” z uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę do biogazowni stanowił plon w postaci świeżo skoszonej zielonki lub .

Kalkulacja kosztów produkcji (ha). Odmiany o dobrym plonie, wysokiej zdrowotności. Lach, który jako jedyną paszę objętościową użył kiszonkę z kukurydzy.

Warto jednak zauważyć, że nie były to aż tak duże straty plonu, jak w przypadku zbóż czy trwałych.

Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach cieplnych. Wybierając odmiany kukurydzy do siewu należałoby skupić się. Kukurydza zbierana w postaci całych roślin z przeznaczeniem na kiszonkę daje bardzo wysokie plony energii z jednego . Kukurydza uprawiana na kiszonkę jest w całości ścinana, siekana przez sieczkarnię a następnie zakiszana w warunkach beztlenowych. Dobór odmiany kukurydzy do produkcji bogatej w ziarno kiszonki. Stay-green na na roślin początkowy str.

Odmiany kukurydzy energetycznej KWS zdobyły uznanie producen-. Jeśli jednak uwzględnić zbiorczo plon i wilgotność ziarna, to różnica tych. Uprawę kukurydzy na kiszonkę o wysokiej wartości energetycznej . Plony ziarna kukurydzy w wybranych krajach świata.