Plon kukurydzy

SY Werena to najwyżej plonująca wczesna odmiana kukurydzy na ziarno w badaniach PDO w tym roku. Kukurydza: Wczoraj zacząłem kosić kukurydzę. Kukurydza Delitop – plonowanie – KukurydzaKwi 2017kukurydza na kiszonke – KukurydzaWrz 2015czy ha lucerny zastopi ha kukurydzy – Żywienie bydła.

Kukurydza na ziarno – wysokie plonowanie w doświadczeniach. Kopiagru 20- Kukurydza na ziarno – wysokie plonowanie w doświadczeniach COBORU Uzyskiwane w tegorocznych doświadczeniach COBORU plony . W województwie podlaskim kukurydza odgrywa duże znaczenie jako. Według szacunków w roku 20plon kukurydzy na zielonkę wynosi .

Zbiory ziarna kukurydzy wyniosły ponad 3 . Podstawowym celem każdego Rolnika jest osiągnięcie możliwie jak największego plonu kukurydzy. Istniej bardzo dużo czynników agronomicznych . Informacja zawiera wyniki plonowania odmian kukurydzy badanych w. Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ziarna (kukurydza na ziarno) . Kukurydza na ziarno, Materiał bazowy B, j. W Polsce z uwagi na wiele ograniczeń (głównie jakość gleb i klimat) nie da się bić światowych rekordów w plonie kukurydzy czy soi. Kukurydza – najbardziej wydajna roślina uprawna.

Sprzyjające warunki klimatyczne w 20r.

W ubiegłym roku w Europie plony kukurydzy były niższe niż zazwyczaj, a na ziarno kukurydzy panował wzmożony popyt ze strony przemysłu . Ubiegłoroczne plony kukurydzy ziarnowej nie wszystkich zachwyciły. Jednak rolnicy, którzy dotychczas zbierali stosunkowo niższe plony zbóż, i tak dostrzegają . W 20roku w Krajowym rejestrze (KR) znajdowały się 1odmiany kukurydzy, z czego pochodziło z hodowli krajowych, a pozostałe to . Prezentacje polowe odmian kukurydzy stały się już normą w niemal wszystkich firmach hodowlanych. Jedno z takich spotkań odbyło się 21 . Najnowsze wyniki ze zbiorów kukurydzy DEKALB 2011!

NOWOŚĆ 20odmiana DKC278 FAO 2– najwyższy plon osiągnęła w . Z informacji, które napływają do naszej redakcji od rolników wynika, że plony kukurydzy są bardzo zróżnicowane i mieszczą się w przedziale . Wystarczy przeanalizować wyniki upraw z ostatnich kilku lat, aby przekonać się, że plony kukurydzy są o 30–1 większe niż plony . Kukurydza DKC29to najwcześniejszy flint z grupy wczesnej w portfolio marki DEKALB o FAO 220-230.