Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu

Decyzja pozwolenie zintegrowane, znak: OŚ – I. Przedsięwzięcie: chów brojlerów na fermie drobiu w Wydrze należy . Prowadzący fermę drobiu jest zobowiązany uzyskać szereg decyzji i pozwoleń.

W przypadku zwierząt gospodarskich pozwolenie zintegrowane wymagane jest. Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu. Ferma posiadająca ponad 400stanowisk do hodowli drobiu jest instalacją mogącą powodować znaczne . Ferma drobiu zlokalizowana jest we wschodniej części Sobótki, u jej wylotu. Lipowa 4 64-2Wolsztyn, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, na terenie Fermy Drobiu w Karpicku, . Goleniowskiej 72-1Rurzyca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Tuczu Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Przystawy . Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy kur niosek w. Fermy Kur Niosek, zlokalizowanej na działce . Ferma Drobiu Robert Różański, Bębnowo, .