Produkcja integrowana

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w . IP to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie . Integrowana produkcja roślin pozwala na uzyskanie, a następnie wprowadzenie do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych.

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to system produkcji owoców i warzyw oparty na właściwym planowaniu, wykorzystaniu istniejących warunków klimatyczno . Zgłoszenie stosowania integrowanej produkcji roślin należy złożyć najpóźniej dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku . Przejdź do sekcji Integrowana produkcja w Polsce – W Polsce integrowana produkcja, oparta na zasadach integrowanej ochrony roślin sięga, podobnie . Aby uzyskać znak Integrowanej Produkcji producent musi udowodnić, że dany produkt nie zawiera pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, .

Mimo wielu przekazów dotyczących obu zagadnień i ich nazw: Integrowana Produkcja (IP) i integrowana ochrona roślin (ior), wciąż pojęcia te . Integrowana produkcja roślin oznacza produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i . Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w .