Program rozwoju obszarów wiejskich

Celem głównym PROW 20– 20jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie . Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 .

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-20w 20roku – otwórz harmonogram. KopiaProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Województwo Śląskie RPO. PROW 2014-20tylko w trybie konkurencyjnym.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–20jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w . Oficjalna witryna internetowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20w województwie lubelskim. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 . Serwisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-20oraz 2014-2020. Skorzystaj z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.