Przetargi lasy państwowe

Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2017. Zakład Informatyki Lasów Państwowych prowadzi postępowania przetargowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strony internetowe Lasów Państwowych używają plików cookies. Dzięki nim możemy dostosowywać nasze serwisy do preferencji użytkowników oraz zbierać . Lasy Państwowe złożyły ofertę zakupu Polskich Kolei Linowych z kolejką na Kasprowy Wierch – dowiedziała się ? Przetarg ma być rozstrzygnięty w . Lasy Państwowe, przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty budowlane, usługi, biuletyn zamówień publicznych, przetarg, . Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe . Lasy Państwowe odrzucają oskarżenia o nieuczciwie przeprowadzanie internetowych przetargów na drewno. E-Drewno to system aukcyjny, który umożliwia zakup drewna w jednostkach Lasów Państwowych w drodze aukcji elektronicznej.

Forma organizacyjno-prawna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ma charakter unikatowy – tak w kraju jak i za granicą.