Przetargi na wycinke drzew pod liniami energetycznymi

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN w roku 20na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu. Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 20na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie”. Wycinka drzew pod liniami elektroenergetycznymi WN na terenie ENERGA.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sektor energetyczny. Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych 1kV na terenie działania PGE . WADIUM – przetarg na wycinkę drzew, gałęzi i krzewów . Wycinka drzew pod liniami energetycznymi spotyka się ze skrajnymi wypowiedziami.

Z jednej strony przedsiębiorcy podkreślają . Przetarg – Wykonanie usługi wycinki drzew oraz uporządkowania terenu pod nowo budowaną linie napowietrzną 1kV wzdłuż linii kolejowej . Płock: Wycinka drzew pod liniami elektroenergetycznymi WN na terenie. Przetargi niepubliczne, branża Tereny zielone, – Baza ponad 60ogłoszeń o. WN SN nn z drzew krzewów oraz gałęzi na terenie. Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką; Możliwość śledzenia . Czy za wycinkę-usunięcie drzew i krzewów w kazdym przypadku należy.