Pszenica jara ilość wysiewu

Pszenica jara kiełkuje już w temperaturze 1-0C i znosi przymrozki do -0C, w związku z tym korzystnie reaguje na wczesne siewy. Pszenice jarą na najlepszych kompleksach można wysiewać w ilości 4ziarniaków na m a w słabszych warunkach można siać 600 . Pszenica jara, ze względu na krótszy system korzeniowy i krótszy okres wegetacji,.

Zasadniczy termin wysiewu pszenicy jarej przypada na trzecią dekadę. Pszenica jara ze względu na stosunkowo słabo rozwinięty system korzeniowy, ma. Również stosowanie zbyt dużych ilości wysiewu pogarsza warunki świetlne . Ilość wysiewu w dużym stopniu decyduje o poziomie plonowania i. Termin siewu pszenicy jarej w zależności od regionu.

N ja daje saletrzak lub saletre- ilosc to juz zalezy od ciebie, potem poglownie saletra i dolistnie mocznik . Równie stosowanie zbyt du ych ilości wysiewu pogarsza warunki. Wprawdzie pszenica jara plonuje nieco słabiej niż odmiany ozime, niemniej jednak przewyższa je. Należy go wysiewać w ilości do 100kg N w dawkach.

Pszenica jara krzewi się słabo, z tego względu norma jej wysiewu jest większa niż pszenicy ozimej. Zdecydowana większość Gospodarstwo ekologiczne.