Rdza brunatna pszenicy

Choroba występuje na pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym i jarym, a także na jęczmieniu jarym. Na niektórych plantacjach pszenicy pojawiła się rdza brunatna. Chorobie sprzyja wysokie nawożenie upraw azotem, deficyt potasu i płytka orka.

Rdza brunatna pszenicy w naszym kraju występuje powszechnie. Masowe infekcje zasiewów są zauważalne najczęściej w lipcu. Występowanie chorób w zbożach pszenica ozima i jara jęczmień ozimy i . Rdza brunatna pszenicy jest chorobą dwudomową.

Pojawiły się pierwsze sygnały o występowaniu zagrożeniu rdzą brunatną na plantach pszenicy ozimej. Informuje o tym Państwowa Inspekcja . Plantacjom pszenicy ozimej zagraża rdza brunatna pszenicy. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy brunatnej pszenicy należy podjąć . Na choroby pszenicy i choroby innych zbóż stosuj fungicyd Rubric 1SC. Rdza brunatna – pszenica Rdza brunatna – jęczmień Rdza brunatna – żyto Rdza . Natomiast na plantacji pszenicy największe szkody powoduje rdza brunatna pszenicy – P.