Rdza pszenicy

Rdza pszenicy

Choroba występuje na pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym i jarym, a także na jęczmieniu jarym. Rdza źdźbłowa zbóż jest jedną z najgroźniejszych chorób zbóż. Występowanie chorób w zbożach pszenica ozima i jara jęczmień ozimy i .

Na niektórych plantacjach pszenicy pojawiła się rdza brunatna. Chorobie sprzyja wysokie nawożenie upraw azotem, deficyt potasu i płytka orka. Rdza brunatna pszenicy w naszym kraju występuje powszechnie.

Masowe infekcje zasiewów są zauważalne najczęściej w lipcu.

Aktualny stan porażenia rdzą żółta pszenżyta i pszenicy wynosi do 1 porażonych roślin. Najwyższe porażenie obserwowane jest na . W warunkach sprzyjających rdza żółta poraża całą roślinę, co może powodować straty. Rdza żółta stanowi coraz większe zagrożenie dla pszenicy i pszenżyta.

Rdza brunatna pszenicy jest chorobą dwudomową.