Rekultywacja gleb

Rekultywacja gleb – działalność mająca na celu przywrócenie wartości użytkowej glebom zniszczonym przez przemysł, zwłaszcza górniczo-hutniczy. KopiaGleba taka wymaga specjalnej ochrony i wzbogacania. Szczególnie cierpi na brak podstawowych związków mineralnych i substancji organicznej Rekultywacja .

Gleba taka wymaga specjalnej ochrony i wzbogacania. Podstawowe zabiegi rekultywacji to: -Zabiegi techniczne -Zabiegi biologiczne. Przywrócenia wartości użytkowej zniszczonych i wysuszonych gleb. Wprowadzenie roślin tolerancyjnych .

Rekultywacja terenów zdegradowanych. Przyczyny niszczenia i degradacji gleb, oraz ich ochrona i rekultywacja. Co to jest Gleba Gleba to powierzchniowa . Przegląd metod rekultywacji gleb zanieczyszczonych związkami organicznymi. Co to jest Gleba Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Rekultywacja gleb i terenów skażonych.

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek. Nazwa przedmiotu: Ochrona i rekultywacja gleb.