Rekultywacja gleby

Rekultywacja gleb – działalność mająca na celu przywrócenie wartości użytkowej glebom zniszczonym przez przemysł, zwłaszcza górniczo-hutniczy. KopiaGleba taka wymaga specjalnej ochrony i wzbogacania. Szczególnie cierpi na brak podstawowych związków mineralnych i substancji organicznej Rekultywacja .

Gleba taka wymaga specjalnej ochrony i wzbogacania. Podstawowe zabiegi rekultywacji to: -Zabiegi techniczne -Zabiegi biologiczne. Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe . Co to jest Gleba Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi.

Rekultywacja terenów zdegradowanych. Przyczyny niszczenia i degradacji gleb, oraz ich ochrona i rekultywacja. Co to jest Gleba Gleba to powierzchniowa . FAE SSM HP 2- usuwanie pnia – część z – Duration: 0. Nazwa przedmiotu: Degradacja i rekultywacja gruntów.

Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb.