Rekultywacja ziemi

Rekultywacja gleb – działalność mająca na celu przywrócenie wartości użytkowej glebom zniszczonym przez przemysł, zwłaszcza górniczo-hutniczy. KopiaPodobneDotychczasowe metody rekultywacji zanieczyszczonej gleby czy ziemi wymagały jej wybrania i wywiezienia celem poddania kolejnym procesom . Szczególnie cierpi na brak podstawowych związków mineralnych i substancji organicznej Rekultywacja to szereg zabiegów, które mają przywrócić glebie .

Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości. Określenie sposobu oraz warunków prowadzenia procesów rekultywacji. Przyczyny niszczenia i degradacji gleb, oraz ich ochrona i rekultywacja. Erozja polega na mechanicznym niszczeniu powierzchni Ziemi przez różne czynniki .

Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości, a standardy te zostały . Jak powinna być poprawnie wykonana rekultywacją terenów pogórniczych tzw. Kwestia odpowiedzialności w zakresie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi jest zagadnieniem skomplikowanym, zwłaszcza ze . Ogólnopolska firma ECO JAREXS oferuje profesjonalne przygotowanie terenu do dopłat unijnych.