Rentowność produkcji

RENTOWNOŚĆ – Definicja rentowności. Rentowność produkcji zamiennie nazywana jest wskaźnikiem zyskowności. To znaczy, że kiedy już firma zacznie przynosić same zyski, kiedy już zyski pokryją .

Próg rentowności (BEP – break even point) – to punkt graniczny, w którym badane. Wyznaczenie progu rentowności wymaga przyjęcia następujących założeń: – produkcja w danym okresie jest równa sprzedaży;. PRÓG RENTOWNOŚCI ILOŚCIOWY DLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ.

Ilościowy próg rentowności, gdy: KC = KS.

Zobacz jak wygląda ustalanie progu rentowności w przypadku produkcji kilku produktów. Aktualnie przy bardzo trudnej sytuacji producentów mleka warto zastanowić się nad racjonalną ekonomią produkcji. Próg rentowności (punkt krytyczny). Jest podstawową kategorią stosowaną w analizie progu rentowności.

Oznacza on taką wielkość produkcji . Taką wielkość produkcji nazywamy progiem rentowności produkcji wyrobu gotowego Pri, czyli Wp = Pri. Tak wyrażony próg rentowności jest ilościowym .