Rolnice w rzepaku

Poznaj objawy występowania i zwalczanie tych szkodników. Szkodliwość, opis i zdjęcia rolnic. Na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski występują w rzepaku rolnice, a także można zaobserwować początek lotu śmietki kapuścianej.

Podstawową metodą zwalczania rolnic jest właściwa agrotechnika. Jesienią na młodych siewkach i roślinach rzepaku najbardziej aktywnie żerują następujące szkodniki: tatniś krzyżowiaczek, rolnice, chowacz . Na rzepaku ozimym larwy żerują głównie w okresie jesiennego rozwoju. Cechy te sprawiają, że rolnice są przyczyną znacznych strat na .

Jesienią rzepak narażony jest na atak wielu szkodników, które go uszkadzają i osłabiają. Wśród nich są: gnatarz rzepakowiec, rolnice i śmietka . Pola opolskich rolników nawiedziła plaga rolnic. Największe spustoszenia robią w rzepaku, ale zagrożone są też inne uprawy.

CHWASTY: Rzepak ozimy od najwcześniejszych faz rozwojowych. Rolnice – młode gąsienice żerują na nadziemnych częściach roślin, . Zwalczanie rolnic w rzepaku ozimym. Szczegóły: Na plantacjach rzepaku obserwuje się uszkodzenia spowodowane żerowaniem gąsienic rolnic.