Rośliny energetyczne

Uprawy energetyczne – uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii . Chociaż każdą roślinę możemy wysuszyć i spalić, nie każda jest rośliną energetyczną. Rośliny energetyczne to takie, które po wysuszeniu dają duże plony.

Przemyślana inwestycja w uprawę roślin energetycznych może okazać się dobrą lokatą kapitału na długie lata. Uprawy energetyczne to takie, których płody wykorzystuje się do wytworzenia ciepła, energii elektrycznej, czy też paliwa, ciekłego lub . Do uprawy na cele energetyczne preferowane są rośliny wieloletnie, których okres. W Polsce plantacji wieloletnich roślin energetycznych nie powinno się .

Rośliny energetyczne – charakterystyka podstawowych gatunków i ich wykorzystanie w polskiej energetyce. Pod pojęciem roślin energetycznych rozumie się takie rośliny, które uzyskują duże przyrosty biomasy w relatywnie krótkim okresie czasu. Potencjał plonotwórczy roślin energetycznych jest kilkukrotnie większy, niż plon słomy pozostającej po zbiorze zbóż lub rzepaku. Które krzewy i drzewa najlepiej nadają się na cele energetyczne?

Dlaczego wierzba jest lepsza do uprawy niż robinia akacjowa? Według założeń „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej w skali kraju powinien.