Rsm skład

Rsm skład

Roztwór saletrzano-mocznikowy, popularnie określany skrótem RSM, jest mieszaniną saletry amonowej i mocznika. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (N, N, N).

Część rolników ma problem z wyliczaniem dawki azotu wnoszonego w roztworze saletrzano-mocznikowym (RSM). Odpowiedzi należy doszukiwać sie w jego składzie. Strona z 1- RSM -kto z was używa tego nawozu – napisany w Nawozy: Prosze o opinie na ten temat ,tych którzy stosują tą forme .

RSM+S produkowanych na bazie mieszania. Zapotrzebowanie na siarkę rośnie każdego roku i wg prognoz RSM będzie . Roztwór saletrzano-mocznikowy – w skrócie RSM – wysoko skoncentrowany. Jednak w najbliższych latach produkcję mają rozpocząć, wchodzące w skład .