Safari środek ochrony roślin

Etykieta środka ochrony roślin Safari WG – załącznik do zezwolenia MRiRW. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Zawartość substancji czynnej: triflusulfuron .

Znajduje zastosowanie we wszystkich programach ochrony buraka cukrowego. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Safari SG jest środkiem chwastobójczym posiadającym rejestrację w ochronie buraka. Uprawa; ; Środki ochrony roślin; ; safari wg 60g .

W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o. Typ środka ochrony roślin: H (Herbicyd). Pełna nazwa: Du Pont de Nemours – Francja. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.