Ścinanie drzew pozwolenie

Od stycznia 20roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce. Do tej pory, bez pozwolenia można . Chcesz usunąć drzewa i krzewy, które rosną na twojej działce?

Pamiętaj, że musisz dostać zezwolenie. Bez niego nie możesz wycinać drzew i krzewów. Nie będą już potrzebne zezwolenia na wycinkę drzew na prywatnej posesji i znikną kary z tego tytułu.

Obecnie o tym, czy właściciel działki musi mieć zezwolenie czy nie, decyduje obwód pnia na wysokości cm.

Wycinka drzew nowe przepisy 2017: Od stycznia 20r. Wycinka drzew na prywatnych działkach po nowelizacji prawa wzbudza spore kontrowersje. Internauci pytają o rolę urzędu miasta w takich . Zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

To właśnie do urzędu gminy należy złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zgody . Warto jednak pamiętać, iż właściciel powinien w takim przypadku sprawdzić, czy nie jest zobowiązany uzyskać najpierw zezwolenie na wycięcie drzewa lub . Kiedy dopuszczalna jest wycinka drzew na działce? Z uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew są zatem „zwolnione drzewa” wycinane na . Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji, to cel noweli ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach, .