Skala ph

Skala ph

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych . Chemia › LiceumKopiaPodobne Ocena: – ‎4głosówSkala pH to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych H w.

Skala pH czyli skala odczynu oztworu jest to skala wartości liczbowych od odpowiadających tężeniu jonów wodoru w roztwprze Liczby oznaczają . Skala pH jest oparta na stężeniu jonów wodorowych w roztworze. Roztwory o pH od do mają odczyn kwasowy (zawierają nadmiar jonów wodorowych), zaś . PH jest skrótem od „potencjału wodoru ‚, który oznacza substancję o kwaśnych lub alkalicznych (baza) właściwościach.

Z logarytmicznych właściwości skali pH chemicy muszą jednak zdawać sobie sprawę. Iloczyn jonowy wody, pH roztworu, wskaźniki. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu związków chemicznych.

Skala pH mieści się w granicach od 0-1 a została wprowadzona w 19roku przez. Celem określenia pH roztworu stosuje się tzw. Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów .