Skład obornika

Skład chemiczny nawozów naturalnych jest zmienny i zależy od gatunku, wieku, kierunku . Roczna dawka obornika nie powinna przekraczać ton (1kg N) na ha. Skład chemiczny obornika może ulegać dużym zmianom, w zależności od gatunku zwierząt, ich wieku oraz od sposobu żywienia i jakości .

Zawartość składników pokarmowych w oborniku jest zróżnicowana i. Skład chemiczny obornika w Polsce w zależności od gatunku zwierząt . Przejdź do sekcji Skład – Średni skład chemiczny obornika pochodzącego od różnych. Ponadto obornik zawiera średnio (możliwość dużych różnic) .

KopiaPodobnemaj 20- Skład chemiczny pomiotu ptasiego zasadniczo zależy od zawartości wody,. Przyjmuje się, że składniki pokarmowe z obornika uwalniają się . Skład chemiczny obornika, podobnie jak innych nawozów naturalnych, zmienia się w zależności od gatunku, żywienia i kierunku użytkowania zwierząt, a także . Obornik krowi ma bardzo zróżnicowany skład. Latem, gdy krowy pasą się pastwisku, zawiera więcej azotu. Nawóz opasów (bydła hodowanego na mięso) ma . Jednakże skład chemiczny obornika może ulegać dużym zmianom, w zależności od gatunku zwierząt, ich wieku oraz od sposobu żywienia i . Skład może być inny dla każdego obornika w zależności od rodzaju paszy i .