Składanie wniosków o dopłaty dla rolników

Można już składać wnioski o wypłatę II lub III transzy rekompensaty za . Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności . Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa marca zaczyna przyjmować wnioski o dopłaty bezpośrednie 2017.

Złożenie wniosku do maja pozwoli uzyskać płatność w pełnej wysokości. Rolnik, który spóźni się ze złożeniem wniosku, otrzyma dopłatę, . Tylko do maja można jeszcze składać wnioski o dopłaty. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że inaczej niż w latach .

Phil Hogan zapowiedział w piątek przedłużenie terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Termin nie będzie wydłużony do czerwca – poinformował resort rolnictwa. Z propozycją wydłużenia na stałe terminu zwróciła się . Od marca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują od rolników wnioski o przyznanie dopłat . ARiMR przeniosła do e-wniosku geometrię działek rolnych.

PSL żąda przedłużenia czasu składania wniosków o dopłaty do czerwca . Do maja, w podstawowym terminie można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Przy późniejszym dostarczeniu tych dokumentów . Od środy, marca, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmują od rolników wnioski o przyznanie .

Do końca miesiąca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich. Stosowne dokumenty należy dostarczyć . Do końca maja został przedłużony termin składania wniosków o. Ministerstwo Rolnictwa apeluje o jak najszybsza składanie wniosków o płatności. Komisja Europejska zgodziła się na polską prośbę o wydłużenie o miesiąc okresu składania wniosków o unijne płatności dla rolników. Od połowy marca do maja można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie do upraw i hodowli.

O pieniądze z Unii Europejskiej ubiega się . Marek Sawicki zaapelował do rolników o składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przyznał, że w tym roku wypełnienie dokumentu jest . Premie dla młodych rolników” – nabór wniosków trwa do maja. Od stycznia można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego.

Można już składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017. ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej ha . Problem dotyczy dopłat za rok 20(w części już wypłaconych), a także tych za 201 na które rolnicy dopiero składają wnioski.