Słoma jako nawóz

Obniżenie stanu pogłowia zwierząt w Polsce oraz bezściółkowy system hodowli przyczyniły się do spadku zapotrzebowania na słomę. Rolnicy prowadzący jedynie produkcje roślinną, coraz częściej muszą dokonać wyboru, czy lepiej zaorać słomę, czy sprzedać. Słoma jako nawóz #8211; najważniejsze zasady Prawidłowo pocięta słoma – większość odcinków powinna zawierać się w długości 1-cm, .

Słoma to cenny nawóz organiczny wzbogacający glebę w składniki pokarmowe. Strona z – Słoma nawóz czy szkodnik – napisany w Zboża: Kiedyś. Słoma zbóż i rzepaku w wielu gospodarstwach jest jedynym źródłem materii organicznej i znacznej ilości składników pokarmowych. Słoma jako nawóz organiczny wykorzystywana jest głównie w gospodarstwach o profilu roślinnym, bądź posiadających mało inwentarza .

Słoma jest podstawowym nawozem organicznym w gospodarstwach bezinwentarzowych. Najwartościowszymi są oczywiście nawozy organiczne, których nie brakuje w gospodarstwach mających oprócz produkcji roślinnej . Wykorzystanie właściwości słomy – jako nawozu naturalnego – jest uwarunkowane częstością jej stosowania. Słoma cennym nawozem organicznym W gospodarstwach, które nie produkują obornika, jako nawóz organiczny można wykorzystać słomę. Z przyczyn ekonomicznych oraz minimalizacji kosztów produkcji warto zadbać o maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych.

Pytanie zadane w tytule artykułu nie jest przypadkowe, gdyż słoma ma coraz szersze. Przy czym potraktowanie słomy jako nawozu organicznego wymaga . Słoma jako nawóz ciągle nie zajmuje należnego jej miejsca w praktyce. Traktowana jest zwykle jako ściółka, ewentualnie pasza.

Zastosowanie słomy w jako nawozu przynosi wiele korzyści. Słoma jest bowiem źródłem makro- i mikroelementów a ponadto podnosi . W gospodarstwach bezinwentarzowych słoma i ściernisko po zbiorze. Wartość słomy jako nawozu wzrasta zwłaszcza w gospodarstwach nastawionych na produkcję roślinną, które wykorzystują ją jako alternatywę . Stąd też słoma pozostająca na polu po zbiorze roślin ma coraz większe.

Prawidłowe zagospodarowanie słomy kukurydzianej jako nawozu . Słomę wykorzystuje się jako paszę i ściółkę dla zwierząt gospodarskich, z której uzyskuje się obornik. Jest także przyorywana jako nawóz organiczny.