Sparta fungicyd

Etykieta Sparta 2EW, załącznik do zezwolenia MRiRW. UWAGI: Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Fungicydy w zbożach zwalczają groźne choroby grzybowe atakujące rośliny.

Zapoznaj się z ofertą firmy Cheminova i poznaj opinie o fungicydach. Typ środka ochrony roślin: F (Fungicyd). Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej . SPARTA 2EW – opis, zastosowanie, oprysk i charakterystyka preparatu.

Substancje aktywne: tebukonazol – związek z grupy . Najlepiej aby fungicydy bazowały na substancjach z różnych grup. Rubric 1SC można stosować w mieszaninie ze środkami: Sparta 2EW.