Spiroksamina fungicyd

Fungicyd sformułowany jest jako koncentrat do sporządzania emulsji. Charakterystyka grup chemicznych fungicydów ze szczególnym. Wskaźnikiem toksyczności fungicydu lub innych substancji dla organizmów.

Fungicydy triazolowe stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C. Grupa chemiczna: związek z grupy ketoamin. Zakres temperatur: min: , max: brak . Fungicyd o działaniu zapobiegawczym,.

Skuteczność ( ) działania fungicydu Sokół 4EC. Odmiany jęczmienia jarego reprezentowały cztery źródła . Fungicyd o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i. Spiroksamina + Prothioconazole + Biksafen. Fuzariozę kłosów skutecznie zwalczają fungicydy triazolowe. Fungicydy do ochrony zbóż i rzepaku.

Substancja aktywna Chlorotalonil Spiroksamina , Uprawa Jęczmień ozimy Truskawka. Substancja aktywna Diflufenikan Piraklostrobina Spiroksamina , Uprawa Jęczmień ozimy. Substancja aktywna Spiroksamina Benalaksyl.

W przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów fungicydowych w sezonie . Fungicydy, Bayer CropScience AG – Niemcy, EC. Numer zezwolenia, Karta bezpieczeństwa. Nowa substancja czynna, spiroksamina, została włączona do załącznika I do.

Kategorie: Fungicydy, Środki ochrony roślin. Informacje o SOLIGOR 4EC 1l fungicyd na choroby zbóż BAYER. Do ochrony przed chorobami użyto fungicydy z substancjami aktywnymi: spiroksamina i proquinazid. Prace doświadczalne były prowadzone przez trzy sezony .