Sposoby rekultywacji gleby

Rekultywacja gleb – działalność mająca na celu przywrócenie wartości użytkowej glebom zniszczonym przez przemysł, zwłaszcza górniczo-hutniczy. Gimnazjum › GeografiaKopia Ocena: – ‎głosówmar 20- A) odbudowę sieci niezbędnych dróg dojazdowych, b) właściwe ukształtowanie rzeźby terenu – polega na niwelowaniu powierzchni wierzchowin .

A) odtworzenie gleb metodami technicznymi. Gleba może zostać zdewastowana, czyli utracić całkowicie swoją wartość użytkową. Rekultywacja to szereg zabiegów, które mają przywrócić glebie.

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb, oraz ich ochrona i rekultywacja. Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Zadania maturalne – odpowiedz i zadaj kolejne.

KopiaA Ostręga – ‎20- ‎Cytowane przez – ‎Powiązane artykułyone coraz większą liczbę sposobów rekultywacji i zagospodarowania,.