Sprzęgło podatne

Sprzęgła podatne służą do łagodzenia nierównomierności przenoszonego momentu obrotowego i tłumienia dragań skrętnych. Do tej rodziny sprzęgieł zaliczamy: tulejowe, łubkowe . Interesującą propozycją są specjalne sprzęgła podatne, służące do. Sprzęgło Rex Viva jest rozwinięciem i bazuje na sprzęgle Rex Omega jako swoim . W zależności od tych spełnianych zadań, sprzęgła dzieli się na: ➢ sztywne,. Sprzęgło to urządzenie stosowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego.

Sprzęgła te (patrz: rys. 1) składają się z jednej połowy podatnej typu HCCE oraz jednej połowy sztywnej. Oferujemy sprzęgła palcowe elastyczne do przenoszenia momentów obrotowych do. SPRZĘGŁA PALCOWE, sprzęgła podatne, sprzęgła elastyczne, Dissan, . Sprawdzian ustawienia monta owego sprzęgieł SPIN 21.

Sprzęgła określane jako sprzęgła podatne pozwalają łagodzić nierównomierności związane z przenoszonym momentem obrotowym, a także tłumić drgania . Sprzęgła te są sztywne skrętnie, lecz nie mogą przenosić momentów gnących. Sprzęgła podatne skrętnie pozwalają na względnie ograniczony obrót końców . Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło podatne skrętnie z tłumieniem hydraulicznym przezna-. Sprzęgła tego typu stosowane są tam, gdzie występują dynamiczne zmiany momentu obrotowego przekazywanego przez wał napędowy lub przez wał . Sprzęgła przemysłowe KTR: elastyczne, sztywne, kłowe, palcowe, zębate, płytkowe, mieszkowe, magnetyczne, przeciążeniowe; momentomierze.

W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Znane są sprzęgła podatne do współosiowego łączenia wałów elementów . SPRZĘGŁO PODATNE W MASZYNACH GÓRNICZYCH Filipowicz (5035217220).