Szkodniki drewna latające

Szkodniki techniczne to owady rozwijające się w drewnie. Bez wątpienia szkodniki atakujące drewno zdrowe powodują znacznie poważniejsze. Opuszczając boazerię, belki lub nowe meble, bardzo szybko latają po pomieszczeniu .

Latające szkodniki drewna – chrząszcz, owad dorosły Spuszczela pospolitego, postać imaginailna. Owad znoszący jaja, zdolny się przemieszczać. Gdy mamy do dyspozycji znalezione owady, postacie latające czy też larwy szkodników drewna, należy poddać je analizie entomologicznej.

Jedną z ważniejszych grup szkodników drewna są owady.

Grzyby wymagają do rozwoju podwyższonej wilgotności drewna (powyżej ), za to groźne dla drewna gatunki owadów (szkodników) mogą . Metody zwalczania szkodników w drewnie wyrobionym. Jakieś szkodniki w drewnie zawsze mogą się zdarzzyć. To co teraz obsiaduje drewno i lata wokół przypomina w dużym przybliżeniu latające . Preparaty do zabezpieczania powierzchni drewnianych, i zwalczania szkodników drewna.

Niszczenia pasożytów i ich larw powodujących znaczne niszczenie . Owady żerujące i nieszczące drewno. Bardzo często wiele osób budując swój dom lub remontując swoje mieszanie .