Szkodniki rzepaku

Szkodniki rzepaku i ich zwalczanie Na plon rzepaku wpływa wiele czynników. Kluczowy jest siew w optymalnych terminach agrotechnicznych . Groźnym szkodnikiem rzepaku ozimego jest chowacz brukwiaczek.

Nalot na plantacje rzepaku może nastąpić już przy wzroście temperatury . W warunkach Polski żeruje na rzepaku ponad gatunków szkodników – groźnych jest zwykle kilka. To, które szkodniki będą w całym sezonie . Największe zagrożenie dla rzepaku ozimego wiosną stanowią chowacze łodygowe tj.

Szkodniki jesienne: Pchełka rzepakowa; Chowacz galasówek; Gnatarz rzepakowiec. Szkodniki wiosenne: Szkodniki łodyg rzepaku: . Kolejne szkodniki to chowacz brukwiaczek oraz chowacz czterozębny – gatunki o. Oprócz wymienionych szkodników plantacje rzepaku ozimego mogą być . Rzepak ozimy narażony jest podczas całego swojego okresu wegetacji na porażenie szkodnikami, które mogą stanowić duże zagrożenie dla plantacji.