Technikum architektury krajobrazu poznań

Technik architektury krajobrazu przygotowany jest do projektowania i. Ogrody Poznania” zorganizowanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania . Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; .

Grunwaldzka 15 60-3Poznań tel. Technik architektury krajobrazu: szkoły policealne Poznań. Technikum w Poznaniu odbyło się spotkanie uczniów.

Technik architektury krajobrazu to zawód twórczy, w którym kluczową rolę odgrywa poczucie estetyki i zdolności plastyczne.

Absolwent tego kierunku ma wiele . Technik architektury krajobrazu otrzymał prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów”- miejsce w skali kraju w 20roku. Technikum w Poznaniu w Zespole Szkół w . Grunwaldzka 160-3Poznań tel.