Titus herbicyd

Jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, szybko wstrzymuje wzrost i rozwój chwastów. TITUS WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym.

Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując . Zawartość substancji aktywnej: rimsulfuron –. OPIS DZIAŁANIA TITUS WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do .

Titus WG Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie . Jest to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, . Etykieta środka Titus WG, załącznik do zezwolenia MRiRW . Substancje aktywne: rimsulfuron -.