Ujęcie wody

Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. OKREŚLENIE I KLASYFIKACJA UJĘĆ Ujęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągów z ewentualnie . Stacja wodociągowa Czyżkówko czerpie wodę z rzeki Brdy wykorzystując do tego celu ujęcie brzegowe.

Najstarsze wielootworowe ujęcie wody podziemnej eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka . Woda dostarczana mieszkańcom gminy Miękinia pochodzi z ujęć wód podziemnych. Zaopatrzenie miasta Kielce w wodę. Ujęcie wody zlokalizowane jest wzdłuż drogi Gorzów–Barlinek oraz Kłodawa– .

Woda stanowi podstawowy element naszego codziennego funkcjonowania, a jednym z podstawowych zadań władz Miasta jest . Początki eksploatacji wód podziemnych sięgają drugiej połowy XIX wieku. Pierwsze komunalne ujęcie wody powstało w 18roku w Pręgowie na Pojezierzu . Ujęcie wody na jeziorze Miedwie zostało oddane do eksploatacji w 19roku i zaopatruje w wodę około 3tysięcy mieszkańców.

Ujęcie Wody posiada zasoby wody zatwierdzone 43mna dobę. Obecnie średnio pobierana jest woda 26do 27mna dobę. Stacja uzdatniania wody „Szczekanica” zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta, w odległości ok.

Ujęcie wody Serby oddano do eksploatacji (wraz ze stacją uzdatniania wody) w roku 1984. Jest to ujęcie wody podziemnej, głębinowej zlokalizowane w . Nawet procent wody, która dociera do kranów w gdańskich domach to świetnej jakości woda z ujęć głębinowych. Ujęcie wody w Obornikach zasila w wodę miasto Oborniki oraz miejscowości na terenie gminy Oborniki. Usytuowane jest na działce gminnej w miejscowości Bibice.

Woda z tego ujęcia zaopatruje znaczną część Gminy Zielonki tj. Woda produkowana przez Spółkę pochodzi w całości z ujęć wód podziemnych. Są one oparte głównie na zasobach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr . Ujęcie Westerplatte położone jest na terenie Słupska w jego wschodniej części.

Wszystkie studnie ujmują wodę z czwartorzędowego piętra wodonośnego. Ujęcie wody powinno być w stanie skierować wymaganą ilość wody do kanału lub rurociągu derywacyjnego, ograniczając przy tym do minimum niekorzystne .