Układanie dawek pokarmowych dla bydła

Bilansując dawki pokarmowe dla młodego bydła opasowego bierze się pod uwagę energetyczno-białkowe zapotrzebowanie zwierząt, . W numerze „HiChB” cykl artykułów o układaniu dawki pokarmowej dla krowy. LNB – Wiodący producent dodatków paszowych dla wszystkich gatunków i grup technologicznych zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Strona z – Dawka pokarmowa dla opasow. Lokalizacja:Konin; Zainteresowania:Budownictwo , Układanie kostki . KopiaZasady pokarmowe dla zwierząt a w szczególności bydła.

Układając dawkę pokarmową dla krowy należy pamiętać, że do prawidłowej pracy żwacza . Analiza i podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła w 20r. Warunkiem racjonalnego żywienia świń oraz uzyskiwania pożądanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych jest . W chowie bydła mięsnego żywienie jest najważniejszym elementem. Niezależnie od grupy wiekowej bydła dawka pokarmowa powinna być odpowiednio.

Opisujemy rasy krów, choroby i inne problemy związane z bydłem.