Uprawa bobiku

Z roślin strączkowych do uprawy fitomelioracyjnej na glebach ciężkich i średnich nadaje się przede wszystkim bobik (Vicia faba L. (partim)). Bobik (Vicia faba L. (partim)) jest rośliną strączkową uprawianą na nasiona w plonie głównym. Uprawę bobiku najlepiej prowadzić na glebach zwięzłych, które są zasobne w składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione.

Jego nasiona zawierają 26- białka . Bobik, jak każda uprawa musi być chroniona przed zachwaszczeniem. Do dni po siewie powinno się wykonać oprysk herbicydem przeciwko . Bobik – podobnie jak wiele innych gatunków roślin uprawnych – aby wydał wysoki plon nasion, wymaga ochrony przed chorobami i .

Mocno interesuje mnie uprawa tej rośliny. Zbiór bobiku samokończącego jest łatwy i wypoda po żniwach zbożowych. Wymagania glebowe: Bobik powinien być uprawiany na glebach żyznych, zwięzłych o pH zbliżonym do obojętnego. Strona z – Bobik – napisany w Strączkowe: Siemka po przerwie mam pytanie do tych co sieją.

Bobik należy do roślin bobowatych grubonasien- nych (strączkowych). Jest uprawiany na nasiona w plonie głównym i wyróżnia się .