Uprawa pszenicy ozimej pdf

UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ PRODUKCJI PSZENICY JAREJ. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA PSZENICY OZIMEJ. Pszenica ozima lepiej od innych zbóż znosi uprawę na glebach ciężkich i bardzo zwięzłych, a wrażliwsza jest na niski odczyn gleby.

Pszenica zwyczajna ozima jest zbożem o najwięk- szym areale uprawy w Polsce (w latach 2009-20powierzchnia upraw – ponad mln ha). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy. W INTEGROWANEJ PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ. Dowiedziono, że sposoby przedsiewnej uprawy roli nie zmieniały istotnie plonu ziarna oraz takich cech struktury plonu pszenicy ozimej, jak: masa 10ziaren, .

Słowa kluczowe: pszenica ozima, monokultura, system uprawy roli, plon ziarna. Uprawa zboża po zbożu to ostateczność. Pszenice uprawiamy zazwyczaj na bardzo dobrych i dobrych glebach o ph zbliżonym do obojętnego.

Przykładowa kalkulacja dochodu rolniczego z ha uprawy przy różnych poziomach intensywności produkcji. W latach 2004-20analizowano plonowanie odmian pszenicy ozimej w za- leżności od sposobu uprawy roli, terminu i gęstości siewu na glebie . Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od warunków pogodowych i różnych sposobów uprawy gleby średniej. Yields of winter wheat in relation to weather .