Uprawa pszenżyta ozimego

Pszenżyto ozime jest zbożem o dość dużych wymaganiach wodnych i reaguje. Niewątpliwie jedną z zalet pszenżyta ozimego jest jego wysoki potencjał plonowania. Od kilku lat dzięki dużym postępom w hodowli gatunek .

Uprawa pszenżyta, po pszenicy, zajmuje drugie miejsce pod względem udziału zbóż w strukturze zasiewów. Pszenżyto ozime zaleca się nawozić wiosną dawką 22–kg na każdą. Na Listach Odmian Zalecanych pszenżyta ozimego do uprawy w tym roku znajduje się odmian. Odmiana Fredro jest zalecana do uprawy .

W nadchodzącym sezonie sprzedaży nasion zbóż ozimych Hodowla Roślin Strzelce wprowadza trzy nowe odmiany pszenżyta ozimego. Uprawa pszenżyta w latach sześćdziesiątych w praktyce rolniczej nie. Powierzchnia zasiewów (A), plon ziarna (B) pszenżyta ozimego w latach 1987-2004. Norma i gęstość wysiewu pszenżyta ozimego Terminy siewu pszenżyta ozimego, źródło: Metodyka integrowanej ochrony roślin pszenżyta.

Na Liście Odmian Zalecanych pszenżyta ozimego figuruje odmian. Odmiany specjalistyczne, polecane do uprawy tylko w jednym . Kalkulacja kosztów uprawy ha pszenżyto ozime. Uprawa roli i siew w integrowanej ochronie pszenżyta ozimego.

Dominujące znaczenie gospodarcze posiada forma ozima pszenżyta.

Pszenżyto raczej nie jest wykorzystywane w piekarnictwie. Optymalny termin siewu pszenżyta ozimego mieści się w przedziale 6-tygodni przed zakończeniem wegetacji. Zatem w cieplejszych rejonach Polski, np. Bogusława Jaśkiewicz IUNG-PIB Puławy Integrowana uprawa pszenżyta ozimego Uprawa pszenżyta w Polsce w ostatnich latach. Obserwuje się większe zainteresowanie uprawą pszenżyta niż żyta.

Udział w światowym areale uprawy zbóż pszenżyta jarego i ozimego jest relatywnie mały . Podział dawki azotu wynika z dynamiki zapotrzebowania pszenżyta na azot. Odporność wybranych odmian pszenżyta ozimego na wyleganie, . Uprawa roli pod pszenżyto jare uzależniona jest od rośliny przedplonowej. Popularność żyta w Polsce jest duża, aczkolwiek areał uprawy tej rośliny zmniejsza.