Uprawa zbóż jarych

Wśród zbóż jarych największe wymagania co do pH mają jęczmień i pszenica. W praktyce odbywa się ono najczęściej wiosną, przed uprawą . Wymagania zbóż jarych w odniesieniu do gleby i przedplonu są zdecydowanie większe niż.

Pozostałe zboża jare z konieczności uprawiane są po zbożach. Jest wiosna, niektórzy rolnicy zastanawiają się czy zboża jare uprawiać w siewach jednogatunkowych czy może część w mieszankach. Przy produkcji zbóż liczy się każda złotówka.

Jak zatem osiągnąć satysfakcjonujący plon bez ponoszenia dodatkowych nakładów?

Najczęstsze błędy w uprawie zbóż jarych Zboża jare w porównaniu ze zbożami ozimymi są bardziej wrażliwe na niedobory wody, fot. Wczesny termin siewu zbóż jarych to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokiego plonu. Pozwala to przedłużyć okres wzrostu . Porównanie plonów zbóŜ ozimych i jarych. W porównaniu do ozimin zboża jare mają krótszy okres wegetacji.

Na glebach lekkich pożądany jest jak najwcześniejszy siew. Zboża jare zajmują ważne miejsce w płodozmianie. Mają duże wymagania przedplonowe, poza owsem. Dobry przedplon jest podstawowym .

Długotrwałe chłody wiosenne, dotkliwe niedobory wody obnażają wszelkie niedociągnięcia i błędy popełniane przez rolników podczas .